Steun van Toerisme Vlaanderen voor Inclusie4

04 dec. 2019

Met het project Inclusie4 wil Raakpunt haar inclusie-missie verder uitdiepen. Terwijl we in het verleden al kinderen /jongeren met en zonder beperking bijeen brachten en daarbij voorrang gaven aan kinderen/jongeren in kansarmoede, wordt nu bijkomend ingezet op het bereiken van kinderen/jongeren met/zonder beperking in kansarmoede uit gezinnen met migratie-achtergrond. Daarvoor zullen in het najaar van 2019 contacten gelegd worden met zelf-organisaties en diversiteitsorganisaties in de Brugse Poort in Gent (waar de zetel van Raakpunt is gevestigd), waarna, via netwerking, outreachende recrutering en bijkomende vorming, enkele kinderen/jongeren én enkele nieuwe begeleiders in 2020 worden meegenomen op vakantie (in de krokusvakantie en in de zomervakantie). Tot slot worden de kinderen/jongeren met hun familie uitgenodigd op ons eindejaarsfeest. Met dit project proberen we twee lacunes aan te pakken: het gebrek aan financieel laagdrempelige vakantieplaatsen voor kinderen/jongeren met beperking uit gezinnen met migratie-achtergrond en de vraag bij onze vrijwilligers om hierover meer vorming te krijgen.

Met Inclusie4 proberen we enkele lacunes in het bestaande vrijetijds- en vakantieaanbod aan te pakken. Eerst en vooral weten we dat er relatief weinig plaatsen zijn voor kinderen/jongeren met een beperking uit gezinnen met migratieachtergrond. Die worden daarbij ook vaak moeilijk bereikt. Tegelijkertijd weten we ook dat er binnen die gemeenschappen (relatief beschouwd) een groter aandeel is van kinderen/jongeren met een beperking, onder meer door een minder optimale vroegdetectie in de landen van herkomst. Daarom willen we in het najaar van 2019 samen met organisaties uit de Brugse Poort in Gent een campagne opzetten om die doelgroep beter te bereiken en om eigen kennis en goede praktijken uit te wisselen. In een eerste fase wordt een lokaal netwerk opgestart, met de bedoeling om die verschillende organisaties en hun publiek beter te leren kennen. Daarna wordt via outreachend werk ingezet op de recrutering van kinderen/jongeren én begeleiders uit die gemeenschappen. In de eerste maanden van 2020 zetten we enkele vormingen op, zowel voor de nieuwe begeleiders (w.b. animatie en verzorging van kinderen/jongeren met een beperking) en voor onze al meer ervaren begeleiders (w.b. omgaan met etnische/religieuze/linguïstische diversiteit in ons vakantieaanbod). In 2020 krijgen telkens een handvol kinderen/jongeren en begeleiders de kans om mee te proeven van ons knotsgekke vakantieaanbod. Aan het einde van het jaar kunnen de kinderen/jongeren met hun families hun voeten onder tafel komen steken op ons eindejaarsfeest. In het najaar evalueren we tijdens een weekend met de begeleiders wat we uit deze testcase kunnen leren en hoe we onze contacten met andere organisaties kunnen uitbreiden.

Dit project is erop gericht een meervoudige drempel weg te werken: qua zorg (de kinderen en jongeren hebben een beperking), financieel (de kinderen en jongeren komen uit gezinnen in een situatie van kansarmoede), cultureel (de kinderen en jongeren komen uit een gezin met migratieachtergrond). Met het slechten van die eerste twee drempels heeft Raakpunt al langer ervaring; het is haar unieke plaats in het vrijetijds- en vakantieaanbod in Gent. Die laatste drempel willen we nu slechten door een betere netwerking en outreachend werk in de Brugse Poort en door bijkomende vorming. Deze test-case zou ons moeten helpen om in de jaren na het project de contacten uit te breiden naar organisaties uit andere Gentse wijken die ook op zoek zijn naar onze expertise wat betreft inclusievakanties met kinderen en jongeren met meervoudige problematieken.